Connect with us

CONTENT TIPS

ถึงเวลาปล่อยของ! Golden Pin Design Award 2021 เปิดรับสมัครผลงานแล้ววันนี้

Published

on

Golden Pin Design Award 2021

Golden Pin Design Award 2021 เปิดรับสมัครผลงานแล้ววันนี้ชวนคนไทยไอเดียสุดล้ำมาร่วมฉายแสงบนเวทีในการออกแบบระดับนานาชาติ สมัครฟรีสำหรับ 70 ผลงานแรกที่ส่งเข้าประกวด

กรุงเทพฯ – Golden Pin Design Award ประจำปี 2021 รางวัลด้านการออกแบบอันยิ่งใหญ่ระดับไอคอนประจำปีของเอเชีย เปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวดแล้ววันนี้เชิญชวนนักออกแบบชําวไทยและทั่วโลกร่วมแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และโครงการที่มีโอกาสเข้าถึงตลาดผู้บริโภคชาวเอเชียทั่วโลก เวทีรางวัลซึ่งมีประวัติยาวนานและเป็นสัญลักษณ์ของการออกแบบที่มีคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนี้ มีสถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้หวัน (Taiwan
Design Research Institute: TDRI) เป็นผู้อำนวยการจัดงานและสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงการเศรษฐกิจของไต้หวันเป็นผู้จัดงาน โดยผลงานจากประเทศไทยที่ส่งเข้าประกวด 70 ชิ้นแรกจะได้รับยกเว้นค่าสมัครอีกด้วย

รางวัล GPDA ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 นับเป็นหนึ่งในรางวัลที่ได้รับการยอมรับและมีอิทธิพลสูงสุดสำหรับกลุ่มประชากรชาวเอเชียทั่วโลก จัดขึ้นทุกปีเพื่อเชิดชูผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์และโครงการจากทีมนักออกแบบและนักอุตสาหกรรมใน 4 ประเภท คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบพื้นที่, การออกแบบการสื่อสารและการออกแบบเชิงบูรณาการ

ผลงานที่ได้รับรางวัล GPDA ยังมีโอกาสได้ขายผลิตภัณฑ์บนร้านค้าออนไลน์ของ Design Pin แสดงผลงานในนิทรรศการออนไลน์บนเว็บไซต์ของ GPDA มีสิทธิ์ได้รับเลือกไปแสดงผลงานที่พิพิธภัณฑ์การออกแบบแห่งไต้หวันซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลกที่แสดงผลงานออกแบบสร้างสรรค์สำหรับชุมชนชาวจีนโดยเฉพาะ ตลอดจนเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและจับคู่ธุรกิจจากผู้เชี่ยวชําญหลากหลายสาขาในการสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และการนำดีไซน์ไปประยุกต์ใช้ใหม่ ๆ ให้ประสบความสำเร็จในตลาดโลก

ดีไซน์ของคนไทยที่ฉายแสงบนเวทีโลก Golden Pin Design Award 2021

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลงานออกแบบจากประเทศไทยที่ส่งเข้าประกวดรางวัล GPDA นับว่ามีความโดดเด่นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในปี 2563 ที่ผ่านมํา มีผลงานของคนไทยถึง 19 ชิ้นที่ได้รับรางวัล Design Marks ซึ่งได้แก่ผลงานจากบริษัทออกแบบและแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอย่าง Prompt Design (สตูดิโอออกแบบ) Labrador (แบรนด์กระเป๋าและเครื่องประดับดีไซน์เท่) DEESAWAT Industries (แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชื่อดัง) โอเชี่ยนกลาส (บริษัทผู้ผลิตแก้วรายใหญ่) the Department of ARCHITECTURE Co. (บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียง) และ GREEN DOT BLUE (แบรนด์ดีไซน์แนวใหม่) โดยมีผลงานการออกแบบโรงแรม Little Shelter Hotel ในจังหวัดเชียงใหม่ของบริษัท Department of ARCHITECTURE ได้รับรางวัล Best of Golden Pin Design Award ในประเภทการ
ออกแบบพื้นที่และ ARTWORK by TOMii กระเป๋าสะพายหลังที่ผลิตขึ้นจากวัสดุที่ได้จากการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET100% ซึ่งเป็นผลงานของ GREEN DOT BLUE ได้รับรางวัลประเภทการออกแบบหมุนเวียนวัสดุเพื่อความยั่งยืน (Special Annual Award for Circular Design) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการใช้การดีไซน์ งานฝีมือ และความทุ่มเทเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

สิริวรรณ ชิวารักษ์ ผู้ออกแบบผลงาน ARTWORK by TOMii กล่าวว่า “การได้รับรางวัล GDPA ทำให้ผลงานของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่พูดภาษาจีนที่มีอยู่ทั่วโลก และขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้เราได้พูดถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในแง่มุมที่ไม่เป็นที่รับรู้ในวงกว้างอีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่านี่คือเวทีอันสำคัญสำหรับการแสดงไอเดียสุดบรรเจิดของนักออกแบบ และยังมีโอกาสได้รับ
คำแนะนำดี ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านดีไซน์เพื่อการปรับปรุงผลงานให้โดดเด่นยิ่งขึ้นต่อไป”
ทุก ๆ ปี ผู้จัดงาน GDPA จะเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ จากทั่วโลกมายังไต้หวันเพื่อร่วมคัดเลือกผลงานที่ส่งประกวด โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสาขาต่าง ๆ มากมายมาร่วมเป็นคณะกรรมการ และในปีนี้มีสองนักออกแบบไทยที่มีชื่อเสียงร่วมเป็นกรรมการตัดสินด้วย คือธีรนพ หวังศิลปะคุณ ผู้ก่อตั้งบริษัทออกแบบ TNOP
DESIGN และรัฐธีร์ไพศาล โชติสิริ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ SATAWAT Design

นิทรรศการ Thailand Golden Pin Design และ Thailand Design Talk


ด้วยความสำเร็จอันโดดเด่นของผลงานที่ส่งประกวดจากประเทศไทยบนเวทีรางวัล GDPA ในปี 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างไต้หวันและประเทศไทย โดยระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2564 ทํางสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ไทเป) จะร่วมกันจัดนิทรรศการ S.P.O.T.-Thai Design (Sustainable Power of Thai-design) ขึ้นเป็นครั้งแรกในไต้หวัน ที่พิพิธภัณฑ์การออกแบบแห่งไต้หวันในกรุงไทเป โดยมีสถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้หวันเป็นผู้อำนวยการจัดงาน ซึ่งจะมีการจัดแสดงผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัล GDPA 2020 จากประเทศไทยทั้ง 19 ชิ้นที่ได้รับรางวัล พร้อมเชิญชวนผู้ชนะรางวัล Design Excellence Award (DeMark) มาร่วมแสดงผลงานที่ได้รางวัลทั้ง 20 ชิ้น นอกจากนั้น ยังมีการจัดกิจกรรม Thailand Design Talk ซึ่งเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักออกแบบ
ไต้หวันและไทย ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ Not Just Library ในกรุงไทเป ซึ่งเหล่านักออกแบบทั้งชาวไต้หวันและชาวไทยที่ชนะรางวัลจะมาร่วมแบ่งปันไอเดียการออกแบบเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างไต้หวันและไทยในอนาคต

ฟรีค่าสมัคร สำหรับผลงานจากประเทศไทย 70 ชิ้นแรกที่ส่งเข้าประกวด

Golden Pin Design Award ประจำปี 2021 เปิดรับผลงานเข้าประกวดจากทั่วโลก สำหรับรอบการลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 ค่าสมัคร 3,500 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ต่อผลงาน (ประมาณ 3,730 บาท) สำหรับรอบปกติเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2564 ค่าสมัคร 5,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ต่อผลงาน (ประมาณ 5,320 บาท)


ผลงานจากประเทศไทย 70 ชิ้นแรกที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับยกเว้นค่าสมัคร โดยผู้สมัครต้องส่งอีเมล์แสดงความประสงค์ไปยังสถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้หวัน ที่ gpaward@tdri.org.tw เพื่อรอการตอบรับสิทธิ์ยกเว้นค่าสมัครอย่างเป็นทางการ

เกี่ยวกับ Golden Pin Design Award Group

Golden Pin Design Award คือรางวัลด้านการออกแบบระดับนานาชาติประจำปีที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุด เพื่อเชิดชูผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่สร้างสรรค์ขึ้นสำหรับกลุ่มประชากรที่พูดภาษาจีน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดพิสูจน์ถึงศักยภาพที่จะเข้าถึงประชากรชาวจีนซึ่งนับเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่สุดในโลก


Golden Pin Design Award Group ประกอบด้วยรางวัลระดับนานาชาติ 2 หมวด คือ the Golden Pin Design Award และ the Golden Pin Concept Design Award รวมทั้ง Young Pin Design Award สำหรับนักศึกษาในไต้หวัน มีสถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้หวัน (Taiwan Design Research Institute:TDRI) เป็นผู้อำนวยการจัดงาน สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงการเศรษฐกิจของไต้หวันเป็นผู้จัดงาน และกระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวันทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Golden Pin Design Award ได้ที่


เว็บไซต์: www.goldenpin.org.tw/en/
Facebook: www.facebook.com/GoldenPinDesign
Instagram: www.instagram.com/GoldenPinDesign
YouTube: www.youtube.com/channel/UCXMdYwrWcSo4wLPTkKb0KWA


สอบถามรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่
โอกิลวีประเทศไทย
จินตนา ดวงแก้ว โทร. 084-673-8889, อีเมล jintana.duangkaew@ogilvy.com
เอกภพ พันธุรัตน์ โทร 089-676-6234,อีเมล eakkapop.panthurat@ogilvy.com

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานและการสมัคร
Ms. Su (ext. 382), อีเมล gpaward@tdri.org.tw
สำหรับสื่อสารมวลชน
Ms. Huang (ext. 332), อีเมล gpaward@tdri.org.tw

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่

เช็กลิสต์กันหน่อย! กับ 8 ผลงานสุดโดดเด่นของ รมว.ดิจิทัล!! (cmdnews.co)

พาไปชม Tyson Ranch รีสอร์ตกัญชา ผลงานชิ้นโบแดงของยอดนักชก (hip-th.me)

ให้คะแนนสำหรับบทความนี้!
[Total: 1 Average: 5]
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CONTENT TIPS

8 แคมเปญการตลาด ที่นักช้อปไทยเห็นแล้วกระเป๋าสตางค์สั่น

Published

on

Best Seller ตลอดกาล! กับ 8 แคมเปญการตลาด ที่ออกมาเมื่อไหร่นักช้อปไทยเห็นแล้วกระเป๋าสตางค์สั่น พร้อมเปย์ พร้อมจ่ายกันทุกที

Double Day Promotion

9.9, 10.10, 11.11 กลายเป็นธรรมเนียมไปซะแล้วสำหรับการซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม E-commerce สักชิ้น ไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ก็ขยันออกโปรนี้กันมาทุกเดือน

แคมเปญสำหรับสายมู

เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่บูมและได้ผลอย่างเห็นได้ชัดในบ้านเรามาแล้วประมาณ 3-4 ปี โดยมีวิธีการขายก็คือยกตัวอย่างอุปสรรค และปัญหาในชีวิตขึ้นมา แล้วยกโปรดักขึ้นมานำเสนอว่าช่วยแก้ปัญหา แต่ต้องเป็นในแนวที่ดูไม่เกินจริงเกินไป ทำให้ลูกค้ารู้สึกอินแล้วอยากลอง

ของแถมมูลค่าสูง

แคมเปญแนวนี้เป็นที่นิยมในธุรกิจประเภทร้านเสริมสวยและสปาต่าง ๆ เพราะจากสถานการณ์ล็อคดาวน์ทำให้ต้องปิดไปชั่วคราว พอมีการคลายล็อคดาวน์หลาย ๆ ร้านจึงงัดกลยุทธ์นี้ขึ้นมาเพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้น ตัวอย่างเช่น ซื้อคอร์สเลเซอร์ แถมฟรี voulcher นวดตัว 1 ครั้ง

จ่ายทีเดียวถูกกว่าผ่อน

เช่นเมื่อจ่ายเต็มจำนวนตั้งแต่ครั้งแรก รับส่วนลดไปเลย 1,000.- ซึ่งการตลาดแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่กำลังได้รับความนิยมจากคลินิกความงาม คลินิกต่าง ๆ

Co-Branding

Gucci x BALENCIAGA

เพราะเมื่อแต่ละแบรนด์เริ่มหมดมุข ไม่รู้จะออกคอลเลคชั่นใหม่ยังไงกันแล้ว การ Co-Branding จึงเป็นคำตอบ แล้วยิ่งเป็นแบรนด์ดัง x แบรนด์ดัง จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่าย เพราะทางแบรนด์มีชื่อเสียงอยู่แล้ว ลูกค้าจึงเก็ทง่าย และรู้สึกพึงพอใจกับตัวสินค้าได้ง่าย

กล่องสุ่ม

จากสถิติ Google แล้ว ผู้คนเสิร์จคำว่า ‘กล่องสุ่มอาหารทะเล’ เพิ่มมากขึ้นถึง 1,100% เพราะด้วยสินค้าพรีเมี่ยมที่มูลค่าสูงล่อตาล่อใจ หรือสินค้าแรร์ที่หาได้ยาก แต่จ่ายในราคาที่ไม่สูง จึงทำให้ผู้คนยอมจ่าย

ชิ้นที่ 2 ราคา 1.-

กลยุทธ์นี้ดึงดูดเงินในกระเป๋าสาว ๆ เป็นอย่างมาก คล้าย ๆ กับการซื้อ 1 แถม 1 

สินค้าที่อิงกระแสโซเชียล

กลยุทธ์นี้เรียกได้ว่าใครเร็วคนนั้นได้ แต่ไม่จำเป็นต้องทำโปรดักใหม่ขึ้นมาก็ใช้กลยุทธ์นี้ขายได้เช่นกัน อย่างชฎาลิซ่า และกลยุทธ์แบบนี้มักได้รับความสนใจจากลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น/คนรุ่นใหม่มากเป็นพิเศษ

ถือว่าเป็นไอเดียสำหรับหลาย ๆ แบรนด์ที่ต้องการสร้างยอดขายในช่วงสิ้นปีนี้กัน

อ้างอิง : กรุงเทพธุรกิจ

ให้คะแนนสำหรับบทความนี้!
[Total: 0 Average: 0]
Continue Reading

CONTENT TIPS

Meta เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ส่งเสริมการช้อปปิ้งผ่านกลุ่ม Facebook

Published

on

หลังจากเปิดตัวบริษัท Meta มากว่า 1 เดือน จะเห็นได้ว่าบนแพลตฟอร์มของ Facebook เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อให้พร้อมรับการพัฒนาแพลตฟอร์มไปสู่ Metaverse ในอนาคต 

สิ่งหนึ่งที่ Facebook เล็งเห็นคือการค้าขายในโลกออนไลน์ที่เติบโตอย่างมากในหลายปีมานี้ Facebook จึงได้เปิดตัวฟีเจอร์ Shops in Groups เพื่อส่งเสริมการช้อปปิ้งบนโลกออนไลน์ อย่าง Facebook Group ที่สามารถรวบรวมสินค้าแนะนำให้เหมาะกับสมาชิกในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีความสนใจที่แตกต่างกัน

Shops in Group

การทำงานของ Shops in Group จะเป็นการแนะนำสินค้าจากสมาชิกในกลุ่มนั้นๆ ตามคำขอจากสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน และสมาชิกในกลุ่มสามารถซื้อสินค้าเหล่านั้นผ่านทาง Facebook ได้เลย เป็นเสมือนการแนะนำสินค้าจากเพื่อนสู่เพื่อน ตอบโจทย์ที่ Facebook ประกาศไว้ว่าจะพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีความใกล้ชิดระหว่างผู้ใช้งานมากขึ้น

นอกจากนี้แล้วสินค้าที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนั้นยังจะได้รับการสนับสนุนให้แสดงผลบนหน้าฟีดข่าวของผู้ซื้อที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นด้วย 

เครื่องมือสำหรับ Live สด

Meta ยังได้ทำการทดสอบเครื่องมือถ่ายทอดสดสำหรับครีเอเตอร์ ที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถร่วมมือกับแบรนด์และโฆษณารีวิวให้ผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

Facebook ได้เพิ่มฟังก์ชั่นการให้คะแนนและบทความวิจารณ์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นบทความรีวิวสินค้าจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ชก่อนตัดสินใจซื้อบน Facebook และ Instagram ได้ด้วย

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้ให้ความสำคัญกับการช็อปปิ้งออนไลน์อย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์กำลังแพร่หลายมากขึ้น คาดว่าขาช็อปทั้งหลายจะใช้จ่ายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้น 

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3cutiTg

ให้คะแนนสำหรับบทความนี้!
[Total: 0 Average: 0]
Continue Reading

CONTENT TIPS

“Unicorn” จุดสุดยอดของการเป็นสตาร์ทอัพ

Published

on

ในทุกวงการมักจะมีเป้าหมายจุดสูงสุดของตัวเองที่ต้องการจะไปให้ถึง สำหรับวงการธุรกิจ Startup เองก็มีจุดสุดยอดคือการเป็นสตาร์ทอัพในระดับ ‘Unicorn’ แต่การจะเป็นสตาร์ทอัพในระดับยูนิคอร์นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย 

Startup ระดับ Unicorn คือ?

การจะเป็นสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นคือต้องมีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 33,000 ล้านบาท โดยใช้เวลาเพียง 3-5 ปีเท่านั้น มูลค่าบริษัทนี้นับรวมมูลค่าหุ้น มูลค่าหนี้สิน และมูลค่าเงินลงทุนที่ได้จากนักลงทุน หากจะทำให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ธุรกิจสตาร์ทอัพที่สามารถดำเนินกิจการจนทำยอดการเติบโตให้กับบริษัทได้มากถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเอง ซึ่งนับเป็นมูลค่าที่สูงมากสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มกิจการ

อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าการจะเป็นยูนิคอร์นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะในไทยนั้นมีธุรกิจสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นอยู่เพียง 2 เจ้าเท่านั้น ได้แก่ Flash และ Bitkub เท่านั้น แต่ในต่างประเทศสามารถพบธุรกิจสตาร์ทอัพที่อยู่ในระดับยูนิคอร์นได้มากมาย หากมองภาพแค่เพียงในอาเซียน ประเทศสิงคโปร์นั้นมีมากถึง 10 ราย และอินโดนีเซียก็มีถึง 6 รายด้วยกัน

ระดับขั้นของการเป็น Startup

ระดับขั้นของธุรกินสตาร์ทอัพก่อนจะมาเป็นยูนิคอร์นนั้นก็มีหลากหลายเช่นกัน เพราะฉะนั้นจะมาเป็นสตาร์ทอัพเหมือนกันไม่ได้

  • Centaur (เซนทอร์) ที่เป็นครึ่งคนครึ่งม้า ในวงการสตาร์ทอัพหมายถึงธุรกิจที่มีมูลค่าบริษัทมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
  • My Little Pony (มายลิตเติ้ลโพนี่) ในวงการสตาร์ทอัพหมายถึงธุรกิจมูลค่าบริษัทมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • Decacorn (เดเคคอร์น) มาจากคำว่า (Deca-) ที่แปลว่า 10 หมายถึง ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าบริษัทมากกว่า 10 Billion USD หรือ 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เป็นจุดสูงสุดของจุดสุดยอดในการเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพอีกที เพราะอยู่สูงกว่ายูนิคอร์นเสียอีก
Get to Know The Startup Valuation Level | by DLI EDU VENTURE | Medium

ธุรกิจกับเทพนิยาย

‘ยูนิคอร์น’ เป็นสัตว์ในจิตนาการที่อยู่ในโลกของเทพนิยาย เป็นตัวแทนของความสดใส และความสร้างสรรค์ ดังจะเห็นได้ว่ายูนิคอร์นกลายเป็นเทรนด์ทางแฟชั่น และไลฟ์สไตล์ ที่สื่อถึงความแปลกใหม่และสนุกสนาน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นเพียงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เพราะไม่มีใครเคยเห็นยูนิคอร์นตัวเป็นๆ

คำว่า ‘ยูนิคอร์น’ ถูกนำมาใช้เรียกธุรกิจสตาร์ทอัพครั้งแรกในปี 2556 จากบทความของ Aileen Lee ที่เล่าว่าโอกาสที่สตาร์ทอัพจะสร้างมูลค่าได้ถึง 1,000 ล้านเหรียญนั้นเป็นเรื่องที่หินมาก ถ้าใครทำได้ก็จะกลายเป็นตำนานเหมือนกับยูนิคอร์นนั่นเอง 

ที่ใดมียูนิคอร์นที่นั่นมีธุรกิจที่สร้างสรรค์และเติบโต

อนึ่งจากการแทนยูนิคอร์นเป็นสัญลักษณ์ของความสร้างสรรค์และความสดใส ผนวกกับการแทนยูนิคอร์นว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตไว การที่ประเทศไหนมียูนิคอร์นหลายตัวจึงเป็นการแสดงถึงว่าประเทศนั้นมีธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างการเติบโตได้ในประเทศเยอะ ทั้งนี้ยังบ่งบอกอีกถึงระบบเศรษฐกิจ และโครงสร้างของการบริหารในภาครัฐฯ ที่เอื้อต่อนักธุรกิจรายใหม่ๆ นั้นเป็นอย่างไร

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3nRT8Wz  , https://bit.ly/3EGMf0V  , https://bit.ly/2YeTqxU

ให้คะแนนสำหรับบทความนี้!
[Total: 0 Average: 0]
Continue Reading
CONTENT TIPS2 วัน ago

8 แคมเปญการตลาด ที่นักช้อปไทยเห็นแล้วกระเป๋าสตางค์สั่น

CONTENT TIPS5 วัน ago

Meta เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ส่งเสริมการช้อปปิ้งผ่านกลุ่ม Facebook

CREATIVITY1 สัปดาห์ ago

Shutterstock เผย 3 สีตัวเต็ง จากเทรนด์สีปี 2022 ที่ควรนำมาใช้

NEWS UPDATE2 สัปดาห์ ago

เก็บตก โปร 11.11 กลยุทธ์การตลาดแห่งปี ยอดขาย E-commerce แต่ละเจ้าเป็นยังไงกันบ้าง

MARKETING TIPS2 สัปดาห์ ago

Insight ผู้บริโภคสายบิวตี้ : สื่อสารยังไงให้ตรงใจลูกค้า

EDUCATION3 สัปดาห์ ago

แบไต๋ Marketing 5.0 การตลาดแห่งโลกอนาคต

CONTENT TIPS3 สัปดาห์ ago

“Unicorn” จุดสุดยอดของการเป็นสตาร์ทอัพ

MARKETING TIPS4 สัปดาห์ ago

ทำไม Food Delivery จึงเป็นหนทางสู่ Super App

MARKETING TIPS1 เดือน ago

พี่อยู่มาทุกยุค! เบื้องหลังความสำเร็จ Oreo ตำนานขนม 100 ปี ที่ครองใจคนทุกยุค

NEWS UPDATE1 เดือน ago

เมื่อ LINE แพลตฟอร์ม Social Media ยักษ์ใหญ่ มาจับธุรกิจ FINN MOBILE เครือข่ายโทรคมนาคมด้วยตัวเอง

CREATIVITY3 ปี ago

แจกฟรี 6 ฟอนต์ ภาษาไทยทางการ

NEWS UPDATE2 ปี ago

“10 เทรนด์แห่งปี 2020” ที่นักการตลาดต้องรู้!! จาก DATA ลับของ Pinterest

LIFESTYLE3 ปี ago

เอาใจคนอยากฝึกภาษาให้เก่ง ด้วย Subtitle บน Netflix พร้อมกัน 2 ภาษา

EDUCATION3 ปี ago

นักศึกษาจีน โอกาสใหม่ของ (ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยไทย?

EDUCATION2 ปี ago

พี่มาร์ค LIVE เปิดตัว ฟีเจอร์ใหม่จาก “Facebook Shop” ที่เติมเต็มคนขายของแบบเต็มสตรีม

CONTENT TIPS3 ปี ago

โหลดฟรี! 40 Duotone Gradient Presets For Photoshop

EDUCATION1 ปี ago

ข่าวดี! Harvard เปิดให้เรียนออนไลน์ Computer Science ฟรี 9 คอร์ส – ตั้งแต่ For Business ไปจนถึงเขียนเกมส์

CONTENT TIPS11 เดือน ago

7 เทรนด์ Content Marketing ปี 2021 ที่สายคอนเทนท์ต้องอ่าน!

MARKETING TIPS3 ปี ago

สื่อชี้! กรมสรรพากร เล็งจะ ตรวจสอบภาษีโดยตรง ขายของออนไลน์หนาวแน่

NEWS UPDATE3 ปี ago

อนุมัติแล้วรถไฟฟ้าเชียงใหม่ เริ่มสร้างปี 64 จะผ่านบ้านใครบ้างมาดูกัน

Facebook

Trending

744 Views