Connect with us

CONTENT TIPS

ถึงเวลาปล่อยของ! Golden Pin Design Award 2021 เปิดรับสมัครผลงานแล้ววันนี้

Published

on

Golden Pin Design Award 2021

Golden Pin Design Award 2021 เปิดรับสมัครผลงานแล้ววันนี้ชวนคนไทยไอเดียสุดล้ำมาร่วมฉายแสงบนเวทีในการออกแบบระดับนานาชาติ สมัครฟรีสำหรับ 70 ผลงานแรกที่ส่งเข้าประกวด

กรุงเทพฯ – Golden Pin Design Award ประจำปี 2021 รางวัลด้านการออกแบบอันยิ่งใหญ่ระดับไอคอนประจำปีของเอเชีย เปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวดแล้ววันนี้เชิญชวนนักออกแบบชําวไทยและทั่วโลกร่วมแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และโครงการที่มีโอกาสเข้าถึงตลาดผู้บริโภคชาวเอเชียทั่วโลก เวทีรางวัลซึ่งมีประวัติยาวนานและเป็นสัญลักษณ์ของการออกแบบที่มีคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนี้ มีสถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้หวัน (Taiwan
Design Research Institute: TDRI) เป็นผู้อำนวยการจัดงานและสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงการเศรษฐกิจของไต้หวันเป็นผู้จัดงาน โดยผลงานจากประเทศไทยที่ส่งเข้าประกวด 70 ชิ้นแรกจะได้รับยกเว้นค่าสมัครอีกด้วย

รางวัล GPDA ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 นับเป็นหนึ่งในรางวัลที่ได้รับการยอมรับและมีอิทธิพลสูงสุดสำหรับกลุ่มประชากรชาวเอเชียทั่วโลก จัดขึ้นทุกปีเพื่อเชิดชูผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์และโครงการจากทีมนักออกแบบและนักอุตสาหกรรมใน 4 ประเภท คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบพื้นที่, การออกแบบการสื่อสารและการออกแบบเชิงบูรณาการ

ผลงานที่ได้รับรางวัล GPDA ยังมีโอกาสได้ขายผลิตภัณฑ์บนร้านค้าออนไลน์ของ Design Pin แสดงผลงานในนิทรรศการออนไลน์บนเว็บไซต์ของ GPDA มีสิทธิ์ได้รับเลือกไปแสดงผลงานที่พิพิธภัณฑ์การออกแบบแห่งไต้หวันซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลกที่แสดงผลงานออกแบบสร้างสรรค์สำหรับชุมชนชาวจีนโดยเฉพาะ ตลอดจนเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและจับคู่ธุรกิจจากผู้เชี่ยวชําญหลากหลายสาขาในการสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และการนำดีไซน์ไปประยุกต์ใช้ใหม่ ๆ ให้ประสบความสำเร็จในตลาดโลก

ดีไซน์ของคนไทยที่ฉายแสงบนเวทีโลก Golden Pin Design Award 2021

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลงานออกแบบจากประเทศไทยที่ส่งเข้าประกวดรางวัล GPDA นับว่ามีความโดดเด่นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในปี 2563 ที่ผ่านมํา มีผลงานของคนไทยถึง 19 ชิ้นที่ได้รับรางวัล Design Marks ซึ่งได้แก่ผลงานจากบริษัทออกแบบและแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอย่าง Prompt Design (สตูดิโอออกแบบ) Labrador (แบรนด์กระเป๋าและเครื่องประดับดีไซน์เท่) DEESAWAT Industries (แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชื่อดัง) โอเชี่ยนกลาส (บริษัทผู้ผลิตแก้วรายใหญ่) the Department of ARCHITECTURE Co. (บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียง) และ GREEN DOT BLUE (แบรนด์ดีไซน์แนวใหม่) โดยมีผลงานการออกแบบโรงแรม Little Shelter Hotel ในจังหวัดเชียงใหม่ของบริษัท Department of ARCHITECTURE ได้รับรางวัล Best of Golden Pin Design Award ในประเภทการ
ออกแบบพื้นที่และ ARTWORK by TOMii กระเป๋าสะพายหลังที่ผลิตขึ้นจากวัสดุที่ได้จากการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET100% ซึ่งเป็นผลงานของ GREEN DOT BLUE ได้รับรางวัลประเภทการออกแบบหมุนเวียนวัสดุเพื่อความยั่งยืน (Special Annual Award for Circular Design) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการใช้การดีไซน์ งานฝีมือ และความทุ่มเทเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

สิริวรรณ ชิวารักษ์ ผู้ออกแบบผลงาน ARTWORK by TOMii กล่าวว่า “การได้รับรางวัล GDPA ทำให้ผลงานของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่พูดภาษาจีนที่มีอยู่ทั่วโลก และขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้เราได้พูดถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในแง่มุมที่ไม่เป็นที่รับรู้ในวงกว้างอีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่านี่คือเวทีอันสำคัญสำหรับการแสดงไอเดียสุดบรรเจิดของนักออกแบบ และยังมีโอกาสได้รับ
คำแนะนำดี ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านดีไซน์เพื่อการปรับปรุงผลงานให้โดดเด่นยิ่งขึ้นต่อไป”
ทุก ๆ ปี ผู้จัดงาน GDPA จะเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ จากทั่วโลกมายังไต้หวันเพื่อร่วมคัดเลือกผลงานที่ส่งประกวด โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสาขาต่าง ๆ มากมายมาร่วมเป็นคณะกรรมการ และในปีนี้มีสองนักออกแบบไทยที่มีชื่อเสียงร่วมเป็นกรรมการตัดสินด้วย คือธีรนพ หวังศิลปะคุณ ผู้ก่อตั้งบริษัทออกแบบ TNOP
DESIGN และรัฐธีร์ไพศาล โชติสิริ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ SATAWAT Design

นิทรรศการ Thailand Golden Pin Design และ Thailand Design Talk


ด้วยความสำเร็จอันโดดเด่นของผลงานที่ส่งประกวดจากประเทศไทยบนเวทีรางวัล GDPA ในปี 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างไต้หวันและประเทศไทย โดยระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2564 ทํางสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ไทเป) จะร่วมกันจัดนิทรรศการ S.P.O.T.-Thai Design (Sustainable Power of Thai-design) ขึ้นเป็นครั้งแรกในไต้หวัน ที่พิพิธภัณฑ์การออกแบบแห่งไต้หวันในกรุงไทเป โดยมีสถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้หวันเป็นผู้อำนวยการจัดงาน ซึ่งจะมีการจัดแสดงผลงานที่ส่งเข้าประกวดรางวัล GDPA 2020 จากประเทศไทยทั้ง 19 ชิ้นที่ได้รับรางวัล พร้อมเชิญชวนผู้ชนะรางวัล Design Excellence Award (DeMark) มาร่วมแสดงผลงานที่ได้รางวัลทั้ง 20 ชิ้น นอกจากนั้น ยังมีการจัดกิจกรรม Thailand Design Talk ซึ่งเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักออกแบบ
ไต้หวันและไทย ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ Not Just Library ในกรุงไทเป ซึ่งเหล่านักออกแบบทั้งชาวไต้หวันและชาวไทยที่ชนะรางวัลจะมาร่วมแบ่งปันไอเดียการออกแบบเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างไต้หวันและไทยในอนาคต

ฟรีค่าสมัคร สำหรับผลงานจากประเทศไทย 70 ชิ้นแรกที่ส่งเข้าประกวด

Golden Pin Design Award ประจำปี 2021 เปิดรับผลงานเข้าประกวดจากทั่วโลก สำหรับรอบการลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 ค่าสมัคร 3,500 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ต่อผลงาน (ประมาณ 3,730 บาท) สำหรับรอบปกติเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2564 ค่าสมัคร 5,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ต่อผลงาน (ประมาณ 5,320 บาท)


ผลงานจากประเทศไทย 70 ชิ้นแรกที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับยกเว้นค่าสมัคร โดยผู้สมัครต้องส่งอีเมล์แสดงความประสงค์ไปยังสถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้หวัน ที่ gpaward@tdri.org.tw เพื่อรอการตอบรับสิทธิ์ยกเว้นค่าสมัครอย่างเป็นทางการ

เกี่ยวกับ Golden Pin Design Award Group

Golden Pin Design Award คือรางวัลด้านการออกแบบระดับนานาชาติประจำปีที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุด เพื่อเชิดชูผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่สร้างสรรค์ขึ้นสำหรับกลุ่มประชากรที่พูดภาษาจีน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดพิสูจน์ถึงศักยภาพที่จะเข้าถึงประชากรชาวจีนซึ่งนับเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่สุดในโลก


Golden Pin Design Award Group ประกอบด้วยรางวัลระดับนานาชาติ 2 หมวด คือ the Golden Pin Design Award และ the Golden Pin Concept Design Award รวมทั้ง Young Pin Design Award สำหรับนักศึกษาในไต้หวัน มีสถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้หวัน (Taiwan Design Research Institute:TDRI) เป็นผู้อำนวยการจัดงาน สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงการเศรษฐกิจของไต้หวันเป็นผู้จัดงาน และกระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวันทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Golden Pin Design Award ได้ที่


เว็บไซต์: www.goldenpin.org.tw/en/
Facebook: www.facebook.com/GoldenPinDesign
Instagram: www.instagram.com/GoldenPinDesign
YouTube: www.youtube.com/channel/UCXMdYwrWcSo4wLPTkKb0KWA


สอบถามรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่
โอกิลวีประเทศไทย
จินตนา ดวงแก้ว โทร. 084-673-8889, อีเมล jintana.duangkaew@ogilvy.com
เอกภพ พันธุรัตน์ โทร 089-676-6234,อีเมล eakkapop.panthurat@ogilvy.com

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานและการสมัคร
Ms. Su (ext. 382), อีเมล gpaward@tdri.org.tw
สำหรับสื่อสารมวลชน
Ms. Huang (ext. 332), อีเมล gpaward@tdri.org.tw

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่

เช็กลิสต์กันหน่อย! กับ 8 ผลงานสุดโดดเด่นของ รมว.ดิจิทัล!! (cmdnews.co)

พาไปชม Tyson Ranch รีสอร์ตกัญชา ผลงานชิ้นโบแดงของยอดนักชก (hip-th.me)

ให้คะแนนสำหรับบทความนี้!
[Total: 1 Average: 5]
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CONTENT TIPS

เดอะมอลล์ ห้างดังยุค 80s กับการทำ แคมเปญ การตลาดรูปแบบ Virtual Marketing ด้วย เทพพระเจ้า AI กว่า 15 องค์

Published

on

แคมเปญตรุษจีน

เปิดประสบการณ์ครั้งใหญ่ ของ เดอะมอลล์กรุ๊ป ปล่อย แคมเปญ เชื่อมต่อระหว่างโลกเสมือนจริง Metaverse กับท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้อย่างลงตัว เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

ซึ่งเดอะมอลล์กรุ๊ป จับมือกับ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) AIS 5G และ บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด ร่วมกันจัดแคมเปญ THE MALL GROUP HAPPY CHINESE NEW YEAR 2022 JOY LUCK LOVE ขานความสุข ตรุษปีขาล 

นับเป็นก้าวแรกของ“เดอะมอลล์”ห้างดังในตำนานที่อยู่เคียงคู่คนไทยมาตั้งแต่ยุค 80s กับการปรับสร้างภาพลักษณ์แบรนด์เก่าให้ดู ทันสมัยตามเทรนด์กระแสโลก โดยการนำเทคโนโลยี Metaverse เข้ามาใช้ทำการตลาดรูปแบบ Virtual Marketing ในแคมเปญเทศกาลตรุษจีนครั้งนี้ด้วย

ซึ่งในการจัดแคมเปญนี้มีกิจกรรมมากมายให้ผู้บริโภคได้เข้ามาช้อปปี้ได้อย่างสนุกสนาน และรวมไปถึงกิจกรรมสักการะศาลเจ้าพ่อเสือลอยฟ้า ด้วยโมเดลเทพ AI ในรูปแบบของ Metaverse โดยสวมใส่แว่น VR Oculus Quest ผ่านระบบ Virtual Reality (VR) นั่นเอง เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีกับความเชื่อด้านวัฒนธรรมจีนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

ขอบคุณรูปภาพ : เดอะมอลล์ จัดแคมเปญตรุษจีน ครั้งแรกเชื่อมโลกจริง-เสมือน METAVERSE สักการะได้ทุกที่ เปิดตัว NFT ฮู้มงคล (matichon.co.th)

ครั้งแรกปรากฎการณ์ตรุษจีน “โลกคู่ขนาด” Metaverse

โดย Metaverse คือแนวคิดโลกเสมือนจริง พื้นที่แห่งการสร้างคอมมูนิตี้เชื่อมโยงระหว่างโลกเสมือนและโลกแห่งความเป็นจริงเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ น่าตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้คนไม่น้อย และช่วยเพิ่มการตัดสินใจให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้นอีกด้วย โลกเสมือนจริง จึงกลายเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่นักการตลาดยุคดิจิทัลเริ่มให้ความสนใจเป็นอย่างมากในยุคนี้ 

และนั่นทำให้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุ่มงบกว่า 150 ล้านบาท เพื่อนำเทคโนโลยี Metaverse เชื่อมต่อกับโลกเสมือนจริง นำไปสู่ยุทธศาสตร์สำคัญในการรังสรรค์แคมเปญและกิจกรรมการตลาดช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่

เดอะมอลล์ กรุ๊ป จับมือร่วมกับ Bitkub อีกครั้ง

อีกทั้งเดอะมอลล์ยังจับมือร่วมกับ Bitkub อีกครั้ง และศาลเจ้าพ่อเสือออก NFT ฮู้มงคล ซึ่งมีจำนวนจำกัดเพียง 3,000 NFT โดยลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับ NFT มงคลจากศาลเจ้าพ่อเสือ เก็บไว้ใน NFT Wallet เพื่อเป็นของสะสม เสริมความเป็นสิริมงคลนั่นเอง หลังจากเคยร่วมลงทุน ลุยโลกดิจิทัลคริปโตฯ เมื่อปลายปีที่แล้ว เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย และพลิกโฉมการช้อปปี้ไลฟ์สไตล์เป็นแห่งแรกของโลก

สรุปได้ว่า การจัดแคมเปญของเดอะมอลล์ในครั้งนี้ เป็นการนำ Virtual Marketing เข้ามาตอกย้ำภาพลักษณ์ห้างดังในตำนาน ก้าวเข้าสู่ห้างแห่งโลกยุคดิจิทัลเจ้าแรกของเมืองไทย นับว่าเป็นก้าวแรกที่ล้ำหน้าคู่แข่งเป็นอย่างมาก

อ้างอิง : ครั้งแรกของปรากฎการณ์ตรุษจีน “โลกคู่ขนาน” METAVERSE เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดแคมเปญ “THE MALL GROUP HAPPY CHINESE NEW YEAR 2022 : JOY LUCK LOVE” (marketingoops.com)

ให้คะแนนสำหรับบทความนี้!
[Total: 0 Average: 0]
Continue Reading

CONTENT TIPS

สุดยอด Meme ระดับตำนานประมูลรูปขาย NFT ได้เงินกว่า 100 ล้านบาท

Published

on

NFT

จากรูปมีมตบมุกขำในวันนั้น พอได้นำมาตั้งราคาขายในวันนี้ ถึงกับขำไม่ออกกันเลยทีเดียว สำหรับเหล่ามีมคนดังที่กลายเป็นไวรัลจากอดีต ส่งรูปประมูล NFT ขายลิขสิทธิ์ได้ราคาดีจนเหลือเชื่อ!!

Meme คืออะไรทำไมคนนิยมใช้กันนะ

คำว่า Meme หรือ Memes ก็คือมุกตลกที่ใช้ล้อเลียนจนเป็นกระแสโด่งดังบนโลกออนไลน์ในสมัยอดีต โดยสามารถสร้างมีมได้จากรูปภาพ วาดการ์ตูน วลี ประโยคเด็ด และอื่น ๆ ซึ่งการใช้มีมไม่จำกัดตัวบุคคลใด บุคคลหนึ่ง แต่สามารถสื่อถึงบริบทต่างๆได้ เช่น พฤติกรรม หรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามกระแสบนโลกโซเชียล อีกทั้งยังแอบแฝงข้อคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนนั่นเอง

เราลองมาดูกันว่า 5 สุดยอด Meme ระดับตำนานเปิดประมูลขาย NFT รูปตนเองได้ราคากันเท่าไหร่บ้าง!!

Bad Luck Brian ขายลิขสิทธิ์ภาพได้ที่ $36,000 หรือราว 1,186,614.00 บาท

เด็กน้อยไคล์ คราเวน ชาวอเมริกัน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังบนโลกออนไลน์เมื่อหลายปีก่อน หลังจากเพื่อนสนิทแอบนำรูปมาไปโพสต์ลงเว็บ Reddit จนทำให้มีผู้คนมากมายนำรูปไปใช้ประกอบมุกตลก จนเป็นที่น่าจดจำไปทั่วโลก

Disaster Girl ขายลิขสิทธิ์ภาพได้ที่ $500,000 หรือราว 16,464,250.00 บาท

เด็กสาวโซอี รอธ รูปเด็กสาวรอยยิ้มที่เย็นชา ที่มาพร้อมกับฉายา “เด็กเผาบ้าน”  ซึ่งเหตุการณ์ที่แท้จริงแล้ว พ่อของเธอจะทดสอบกล้อง ณ ช่วงเวลานั้น จึงชวนเธอออกไปข้างนอกบ้าน และช่วงเวลานั้นเองก็ได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง จนทำให้พ่อของเธอแอบแชะภาพ ไปลงโพสต์บน Flickr จนทำให้กลายเป็นกระแสดังบนโลกโซเชียลมาจนถึงทุกวันนี้

Nyan Cat ขายลิขสิทธิ์ภาพได้ที่ $600,000 หรือราว 19,757,100.00 บาท

สำหรับแมวอนิเมชั่นตัวนี้ ถูกสร้างขึ้นโดย Chris Torres ลงโพสต์บนเว็บไซต์ LOL-Comics จนไปสะดุดตาผู้ใช้งานยูทูปเบอร์ท่านหนึ่ง จึงเข้าไปดาวน์โหลดนำมาใส่เพลง “Nyanyanyanyanyanyanya!” ความยาวกว่า 3 นาที จนทำให้มีคนสนใจเข้ามาชมคลิป จนแชร์กันอย่างต่อเนื่อง

Charlie bit my finger ขายลิขสิทธิ์ภาพได้ที่ $760,999 หรือราว 25,043,335.59 

ผ่านมาแล้วกว่า 10 ปี กับภาพคลิป 2 พี่น้อง แฮรี่ และ ชาร์ลี  ก็ยังเป็นที่ฮือฮากันอย่างมาก ซึ่งในคลิปเป็นช่วงที่พี่ชายยื่นนิ้วเข้าปากน้องชาย ให้น้องกัดเล่น จนสุดท้ายพี่ชายถึงกับร้องลั่นออกมาว่า เจ็บ กลายเป็นคลิปที่น่ารัก เมื่อปี 2007 เรียกได้ว่าคนแชร์กันไปทั่วโลก 

Doge ขายลิขสิทธิ์ภาพได้ที่ $4,000,000 หรือราว 131,680,000 บาท 

สำหรับสายเทรดเหรียญคริปโต ก็เป็นที่รู้จักกันดีกันกับมีม Doge กลุ่มเหรียญสกุลดิจิทัล Dogecoin น้องหมาชิบะ ที่ทุกคนนำมาล้อเลียนกันในวงการ Doge ได้รับกระแสนิยมกันอย่างกว้างขวางในช่วงที่ทุกคนให้ความสนใจเรื่องการเทรดเหรียญ Doge จนถูกให้เป็นมีม Of the year 

เพิ่มระดับตำนานไปอีกขั้น ด้วยการประกาศขายด้วยNFT

เป็นยังไงกันบ้างกับ Meme ทั้ง 5 คนดังในอดีต ซึ่งปัจจุบันนี้รูปภาพเหล่านี้ ก็ยังเป็นกระแสฮือฮาและนำมาหยอกล้อเป็นประเด็นดังได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด อีกทั้งยังสามารถนำไปประมูลหรือขายNFT เพื่อเพิ่มมูลค่ารูปภาพ จนสามารถสร้างรายได้ให้พวกเขาได้อย่างมหาศาลอีกด้วย

อย่างไรก็ตามNFT เริ่มเป็นกระแสนิยมกันอย่างแพร่หลายในวงการบุคคลดังมากมาย อีกทั้งทุกคนก็สามารถนำผลงานของตนเองลงประมูลขายด้วยNFT ได้ด้วยเช่นกัน อย่าง หนุ่มอินโดนีเซีย ที่นำรูปเซลฟี่หน้าตัวเองเมื่อ 4 ปีก่อน ไปขายเป็นNFT ได้เงินมากว่า 30 ล้าน และไม่แน่ว่าถ้าหากคุณลองนำรูปผลงานของตัวเองไปขายบ้าง ก็อาจจะขายได้กำไรมากกว่านั้นก็เป็นได้

ให้คะแนนสำหรับบทความนี้!
[Total: 0 Average: 0]
Continue Reading

CONTENT TIPS

พี่เอก Heartrocker นักสตรีมเมอร์ชื่อดังของเมืองไทย ประกาศขายตัวละครเกม MIR4 ด้วย NFT ราคากว่า 12 ล้านบาท

Published

on

์NFT

เรียกได้ว่าวงการ NFT กำลังจะเข้ามาเป็นที่นิยมอีกครั้ง หลังจากที่มีเหล่าคนดังมากมาย เริ่มนำชิ้นผลงานของตัวเองลงขายด้วยสกุลเงินดิจิทัล

และในช่วงหลายวันที่ผ่านมาได้มีสตรีมเมอร์ชื่อดังแห่งเมืองไทย อย่าง พี่เอก Heartrocker ประกาศขายตัวละครเกมด้วยรูปแบบNFT เป็นจำนวนกว่า 12 ล้านบาท บนเกมที่มีชื่อว่า MIR4 

โดยพี่เอก Heartrocker นักสตรีมเมอร์ อันดับ 1 ในของเมืองไทย บุคคลที่อยู่ภายใต้หน้ากาก และไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาของเขาเลยตั้งแต่เริ่มเปิดช่องมากว่า 10 ปี จนตอนนี้มีผู้ติดตามมากถึง 7.62 ล้านคน ด้วยน้ำเสียงอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร 

ซึ่งช่องของ พี่เอก Heartrocker ก็จะทำเกี่ยวกับการแคสเกม Podcast ,ถามมาตอบไป ,รู้จักผมผ่านหนัง (โดนท้ามาจากยูทูปเบอร์) หรือ จบแล้วมาคุยกัน เรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์ที่มีความแปลกใหม่จัดทำขึ้นเพื่อให้เหล่าแฟนคลับได้รู้จักกับเขามากขึ้น ซึ่งในรายการก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆ มาเป็นแขกรับเชิญมากมาย เช่น กล้า Cigarettes, พี่เอก ksick, พี่เบส และจารย์ตอง 

เปิดตัวเกม Mir4 อย่างเป็นทางการประเทศไทย

สำหรับเกม Mir4-MMORPG สัญชาติเกาหลี เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ 25 สิงหาคม 2564 เป็นเกมที่รองรับระบบNFTเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่นำเทคโนโลยี Blockchain เชื่อมต่อระบบNFTเพื่อให้ผู้เล่นสามารถนำทรัพย์ในเกมมาขายเป็นเหรียญ DRACO สร้างรายได้จริงนั่นเอง ด้วยภายใต้คอนเซ็ปต์ Play to earn ยิ่งเล่น ยิ่งมีโอกาสได้เหรียญมากเท่านั้น

ขอบคุณรูปภาพ : MIR 4 เกม MMORPG ที่มาพร้อมระบบ NFT ให้ผู้เล่นสามารถหาเงินได้จากรูปแบบ Play to Earn | 4Gamershttps://www.4gamers.co.th/news/detail/5871/mir4-nft-game-list-2021-download-release-date-play-to-earn-p2e

เปิดให้บริการดาวน์โหลดผ่านสมาร์ทโฟน Android ,IOS และ PC อีกทั้งยังรองรับภาษาได้มากถึง 12 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ,ญี่ปุ่น ,จีนตัวย่อ ,จีนตัวเต็ม, ไทย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม ,เยอรมัน, สเปน ,โปรตุเกส รัสเซีย และ เกาหลีอีกด้วย

โดยเนื้อหาและประเภทของเกม Mir4 เป็นแนว MMORPG ที่ผู้เล่นหลายคนสามารถเข้ามาเล่นในเวลาเดียวกันได้ เปรียบเสมือนโลกเดียวกัน ซึ่งจะสวมบทบาทหนึ่งตัวละครบนเกม 

โดยเนื้อเรื่องในเกมจะกล่าวถึงเหตุการณ์สงครามระหว่างปีศาจและมนุษย์ ซึ่งประเภทการเล่นหลัก ๆ จะมีตัวละครอยู่ 4 อาชีพ คือ นักรบ นักเวทย์ นักบวช และนักรบซามูไร ซึ่งจะมีศิลปะการต่อสู้และพละกำลังที่แตกต่างกันออกไป 

สำหรับตัวละครเกมของนักสตรีมเมอร์

ขอบคุณรูปภาพ : เอก HRK ลงขายตัวละครเกม MIR4 แบบ NFT สนนราคาเกือบ 12 ล้านบาท (mxphone.com)https://www.mxphone.com/hrk-sells-mir4-game-characters-in-nft-format-for-almost-12-million-baht/

อย่างไรก็ตาม ก็ยังเป็นที่น่าจับตาดูกันต่อไป สำหรับพี่เอก Heartrocker ว่าจะมีคนเข้ามาติดต่อซื้อขายตัวละคร ที่เหล่านักสตรีมเมอร์ได้ประกาศขายNFT ในราคาสูงถึง 12 ล้าน หรือไม่

จะเห็นได้ว่าNFT หรือ Non-Fungible Token กำลังเข้ามามีบทบาทการซื้อขายวงการเกมมากยิ่งขึ้นในยุคนี้ และส่วนใหญ่มาพร้อมกับระบบ NFT ที่ผู้เล่นทุกคนสามารถซื้อขายและสร้างรายได้จริง จากการเล่นเกม และไม่แน่ว่าในอนาคตก็จะเห็นผู้คนมากมายนำผลงานของตนเองมาขายเหมือนพี่เอก Heartrocker มากขึ้นก็เป็นได้


อ้างอิง :  https://www.xdraco.com

ให้คะแนนสำหรับบทความนี้!
[Total: 0 Average: 0]
Continue Reading
แคมเปญตรุษจีน
CONTENT TIPS1 วัน ago

เดอะมอลล์ ห้างดังยุค 80s กับการทำ แคมเปญ การตลาดรูปแบบ Virtual Marketing ด้วย เทพพระเจ้า AI กว่า 15 องค์

LIFESTYLE2 วัน ago

ของไหว้เจ้าตรุษจีนปีนี้ IKEA ก็มีขาย : ไลน์ฟู้ดใหม่ ‘เซ็ตเครื่องไหว้’ และ ‘เมนูพิเศษเสริมเฮง’

NFT
CONTENT TIPS3 วัน ago

สุดยอด Meme ระดับตำนานประมูลรูปขาย NFT ได้เงินกว่า 100 ล้านบาท

์NFT
CONTENT TIPS4 วัน ago

พี่เอก Heartrocker นักสตรีมเมอร์ชื่อดังของเมืองไทย ประกาศขายตัวละครเกม MIR4 ด้วย NFT ราคากว่า 12 ล้านบาท

CONTENT TIPS4 วัน ago

6 ทริคการเขียนบทความ บูสต์การทำ Content Marketing ให้ยืนหนึ่ง

โลจิสติกส์
CONTENT TIPS1 สัปดาห์ ago

จากธุรกิจสายการบิน Airasia สู่ผู้ให้บริการขนส่งภาคพื้นดิน Airasia Xpress

CONTENT TIPS1 สัปดาห์ ago

Update TikTok Algorithm 2022 ต้องอ่าน! ถ้าอยาก Go viral

แม่ค้าออนไลน์
CONTENT TIPS1 สัปดาห์ ago

พลิกบทบาทการเป็น “นักแสดง” สู่การเป็นแม่ค้าไลฟ์สดออนไลน์ขายของ ยอดขายทะลุล้าน

NEWS UPDATE1 สัปดาห์ ago

Meta เตรียมออก ‘Ethical Framework’ สำหรับ Virtual Influencers

นักดีไซน์เนอร์
CONTENT TIPS2 สัปดาห์ ago

Hedi Slimane นักดีไซน์เนอร์ชื่อดัง ผู้สร้างยอดขายในตำนานแบรนด์ Celine แต่กลับถูกโดนด่า

CREATIVITY3 ปี ago

แจกฟรี 6 ฟอนต์ ภาษาไทยทางการ

NEWS UPDATE2 ปี ago

“10 เทรนด์แห่งปี 2020” ที่นักการตลาดต้องรู้!! จาก DATA ลับของ Pinterest

LIFESTYLE3 ปี ago

เอาใจคนอยากฝึกภาษาให้เก่ง ด้วย Subtitle บน Netflix พร้อมกัน 2 ภาษา

EDUCATION3 ปี ago

นักศึกษาจีน โอกาสใหม่ของ (ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยไทย?

EDUCATION2 ปี ago

พี่มาร์ค LIVE เปิดตัว ฟีเจอร์ใหม่จาก “Facebook Shop” ที่เติมเต็มคนขายของแบบเต็มสตรีม

CONTENT TIPS3 ปี ago

โหลดฟรี! 40 Duotone Gradient Presets For Photoshop

CONTENT TIPS1 ปี ago

7 เทรนด์ Content Marketing ปี 2021 ที่สายคอนเทนท์ต้องอ่าน!

MARKETING TIPS3 ปี ago

สื่อชี้! กรมสรรพากร เล็งจะ ตรวจสอบภาษีโดยตรง ขายของออนไลน์หนาวแน่

EDUCATION2 ปี ago

ข่าวดี! Harvard เปิดให้เรียนออนไลน์ Computer Science ฟรี 9 คอร์ส – ตั้งแต่ For Business ไปจนถึงเขียนเกมส์

NEWS UPDATE3 ปี ago

อนุมัติแล้วรถไฟฟ้าเชียงใหม่ เริ่มสร้างปี 64 จะผ่านบ้านใครบ้างมาดูกัน

Facebook

Trending

935 Views